–    Chủ đề thứ 22 của Series thứ 3 trong loạt bài “IELTS Preparations”:   Talking About Holidays and Leisure Time

–   In this episode and the accompanying Study Notes and Activities you’ll learn about how to use gerunds and infinitives when discussing holidays and leisure time activities.

–   It’s a good idea to brainstorm the topic of holidays and try to guess what you might be asked.

http://www.youtube.com/watch?v=f13YByIg5Z8

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

Transcript)

(Notes)

(Activities )

3 phần Transcript, Notes và Activities  ở Series thứ 3 này sẽ rất thú vị, Notes và bài tập đa dạng, dễ hiểu,  tính ứng dụng cả trong IELTS cũng như trong thực tế rất cao, giúp các bạn sử dụng các cấu trúc câu, từ vựng và nâng cao khả năng phát âm một cách biến hóa, nhuần nhuyễn. Các chiến thuật đặc biệt giúp các bạn xác định và tập trung vào những tiêu chí quan trọng nhất trong IELTS.

———————————————————

Study tips:

–   The topic of holidays and leisure time is important these days and often comes up in IELTS.

–   Think about public holidays in your country and have something to say about them – their background, their significance, what happens on these days, and how people enjoy them.

–   Think too about leisure time, and what people do in their spare time. What activities and hobbies are popular, for both men and women.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here