–    Chủ đề thứ 21 của Series thứ 3 trong loạt bài “IELTS Preparations”:  Talking About the Family

–   In IELTS there are many possible questions that can be asked about families. The questions are designed to make you use particular language functions.

–   Use this episode and the accompanying notes and activities to learn and practice the correct words for identifying family members and their relationships.

http://www.youtube.com/watch?v=a8RICZ4ffX0

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

Transcript)

(Notes)

(Activities )

3 phần Transcript, Notes và Activities  ở Series thứ 3 này sẽ rất thú vị, Notes và bài tập đa dạng, dễ hiểu,  tính ứng dụng cả trong IELTS cũng như trong thực tế rất cao, giúp các bạn sử dụng các cấu trúc câu, từ vựng và nâng cao khả năng phát âm một cách biến hóa, nhuần nhuyễn. Các chiến thuật đặc biệt giúp các bạn xác định và tập trung vào những tiêu chí quan trọng nhất trong IELTS.

———————————————————

Study tips:

–   To prepare for IELTS think of possible topic areas – major topic areas, and then think of related or sub-topics.

–   Consider the topic of The Family. Think of yourself and your immediate or extended family. Practise talking about your family, your position and place in your family.

–   Make sure you know the vocabulary related to this topic and useful grammar and structures.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here