–    Chủ đề thứ 19 của Series thứ 3 trong loạt bài “IELTS Preparations”:    Labelling a Flow Chart

–   One of the skills assessed in the IELTS Test is listening or reading for specific information.

–   In this epsiode we’ll use a story about a process to demonstrate the key questions you need to listen for when you are asked to complete a table or label a flow chart.

http://www.youtube.com/watch?v=7-HmJT0TRP0

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

Transcript)

(Notes)

(Activities )

3 phần Transcript, Notes và Activities  ở Series thứ 3 này sẽ rất thú vị, Notes và bài tập đa dạng, dễ hiểu,  tính ứng dụng cả trong IELTS cũng như trong thực tế rất cao, giúp các bạn sử dụng các cấu trúc câu, từ vựng và nâng cao khả năng phát âm một cách biến hóa, nhuần nhuyễn. Các chiến thuật đặc biệt giúp các bạn xác định và tập trung vào những tiêu chí quan trọng nhất trong IELTS.

———————————————————

Study tips:

–   When completing a flow chart or table, familiarise yourself with the way the information has been organised. It will follow the organisation of information in the reading passage.

–   Use the headings in the question task to help you more easily identify the answer.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here