–   Chủ đề thứ 8 của Series thứ 2  trong loạt bài “IELTS Preparations” : Air Archive

–   In this episode we will take a look at tenses. Particularly present perfect andsimple past tenses. We will also practice using adverbs of time.

http://www.youtube.com/watch?v=7IMA3aSBCU8

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

(Transcript)

(Notes)

(Activities)

–    3 phần này đặc biệt hữu dụng cho các bạn học các chiến lược  rất hay để tăng vốn từ vựng của mình, cách dùng từ sao cho đúng và linh hoạt, sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp, kèm  những bài tập phù hợp với khả năng. Độ khó so với Series thứ nhất cũng tăng lên đáng kể.

———————————————————

Study tips:

–   When speaking or writing about something, which happened at an unspecified time in the past and is still continuing in the present, use the simple present perfect.

–   This is also the tense, which is used for news broadcasts, stories in the newspaper and biographical information about a living person.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here