–   Bài học thứ 4 trong loạt bài “IELTS Preparations” ngày hôm nay là: Clouds

–   In this episode we will find out all about paragraphs and how they consist of topic sentences, supporting sentences and developing sentences. Plus we will talk about the words we use to describe weather.

http://www.youtube.com/watch?v=VIHXIwtkit0

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

(Transcript)

(Notes)

(Activities)

3 phần này đặc biệt hữu dụng cho các bạn học các chiến lược  rất hay để tăng vốn từ vựng của mình, cách dùng từ sao cho đúng và linh hoạt, sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp, kèm  những bài tập phù hợp với khả năng. Độ khó so với Series thứ nhất cũng tăng lên đáng kể.

———————————————————

Study tips:

–    When writing remember the whole paragraph needs to focus on the main idea stated in your topic sentence. The remaining sentences in the paragraph support and develop the idea with examples, explanations, clarifications, illustrations or other points.

–   The supporting and developing sentences need to be logically ordered. Together these would form a well-written paragraph.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here