–   Chủ đề cuối cùng của Series  thứ 2  trong loạt bài “IELTS Preparations” : General Task Writing

–   In this episode we will give you some tips about letter writing, one of the tasks in the IELTS General Training Writing test.

http://www.youtube.com/watch?v=mWJ0F36Y9nA

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

(Transcript)

(Notes)

(Activities) 

    3 phần này đặc biệt hữu dụng cho các bạn học các chiến lược  rất hay để tăng vốn từ vựng của mình, cách dùng từ sao cho đúng và linh hoạt, sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp, kèm  những bài tập phù hợp với khả năng. 

———————————————————

Study tips:

–   It is necessary in Task 1, General Training Writing, to address all the three bullet points listed in the question.

–   Develop your skills in organising a letter in response to information supplied in these bullet points, including as much relevant information as possible, using a variety of sentence types, and appropriate vocabulary. Always check your spelling.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here