–   Chủ đề thứ 22 của Series  thứ 2  trong loạt bài “IELTS Preparations” : Health

–   In this episode we will discuss using context to guess the meaning of unfamiliar words. Plus look at how the verb to be is used to link subjects and their complements.

http://www.youtube.com/watch?v=hWpuW5jCytc

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

(Transcript)

(Notes)

(Activities)

–    3 phần này đặc biệt hữu dụng cho các bạn học các chiến lược  rất hay để tăng vốn từ vựng của mình, cách dùng từ sao cho đúng và linh hoạt, sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp, kèm  những bài tập phù hợp với khả năng. 

———————————————————

Study tips:

–   Deduce the meaning of new and unfamiliar words or phrases by using context clues or grammar.

–   This allows you to concentrate on the general sense of what it is you are listening to or reading without interruption.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here