–   Bài học tiếp theomà tienganh360 muốn gửi đến các bạn từ Series thứ 2 trong loạt bài “IELTS Preparations” : Ginseng

–   In this episode we look at different ways to use the word say, plus we will go through some common collocations (English word combinations).

http://www.youtube.com/watch?v=qWwD_p-jb4k

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

(Transcript)

(Notes)

(Activities)

3 phần này đặc biệt hữu dụng cho các bạn học các chiến lược  rất hay để tăng vốn từ vựng của mình, cách dùng từ sao cho đúng và linh hoạt, sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp, kèm  những bài tập phù hợp với khả năng. Độ khó so với Series thứ nhất cũng tăng lên đáng kể.

———————————————————

Study tips:

–   Using collocations appropriately is vital for communicating in English competently, and producing native-like writing and speech. Whenever reading or listening, be on the look out for any new word combinations to expand your database of collocations. This will be an indispensable tool in assisting you with your spoken and written language.

–   Building your collocation vocabulary and databases will also be of benefit for both the IELTS Writing and Speaking tests.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here