–   Chủ đề thứ 19 của Series thứ 2  trong loạt bài “IELTS Preparations” : Old Trees

–   In this episode we will look at the various functions of sentences in English.

http://www.youtube.com/watch?v=Ds5DMDjrmxo

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

(Transcript)

(Notes)

(Activities)

–    3 phần này đặc biệt hữu dụng cho các bạn học các chiến lược  rất hay để tăng vốn từ vựng của mình, cách dùng từ sao cho đúng và linh hoạt, sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp, kèm  những bài tập phù hợp với khả năng. 

———————————————————

Study tips:

–   It is important to be in command and aware of a range of sentence functions in English. This helps you build your argument and form coherent paragraphs.

–   In IELTS and academic writing it is necessary to extend and expand your ideas with reasons, arguments and examples, which should also be appropriate and relevant.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here