–   Chủ đề thứ 11 của Series thứ 2  trong loạt bài “IELTS Preparations” :  Mangroves

–   In this episode we will talk about the language of speculation and how to identify the future tense.

http://www.youtube.com/watch?v=isXakaOCuJY

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

(Transcript)

(Notes )

(Activities)

–    3 phần này đặc biệt hữu dụng cho các bạn học các chiến lược  rất hay để tăng vốn từ vựng của mình, cách dùng từ sao cho đúng và linh hoạt, sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp, kèm  những bài tập phù hợp với khả năng. Độ khó so với Series thứ nhất cũng tăng lên đáng kể.

———————————————————

Study tips:

–   When talking about future events remember that choosing an appropriate form will depend on the meaning you want to express.

–   Is it speculation, predicting, making an arrangement, planning, showing intention, referring to a timetable or perhaps stating a probability?

–   Use a variety of these meanings in the third part of the IELTS Speaking test together, and a variety of different future forms.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here