–    Chủ đề thứ 21 trong loạt bài  IELTS Preparations” : Watching birds

–   In this epsiode we will learn about the continuous tense and practice some sentence stress.

http://www.youtube.com/watch?v=NAptYX0MuCc

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

http://www.mediafire.com/download/kd7dc1d55c0nql3/s1020_transcript.pdf     (Transcript)

http://www.mediafire.com/download/vecldad2btr4b7f/s1020_notes.pdf       (Notes)

http://www.mediafire.com/download/62eea7vdr46bcd0/s1020_activities.pdf       (Activities)

   3 phần này rất hữu dụng cho các bạn học các chiến lược  rất hay để tăng vốn từ vựng của mình, cách dùng từ sao cho đúng và linh hoạt, sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp, kèm  những bài tập phù hợp với khả năng.

———————————————————

Study tips:

–    In IELTS Writing Task 1 when describing current trends and changes that are taking place at the moment, remember to use the present continuous tense.

–   Generally, the present simple tense would be used in IELTS Writing Task 2.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here