–   Chủ đề thứ 20 trong loạt bài  IELTS Preparations” : Torres Strait

–   In this episode we will talk about places, locations and directions.

http://www.youtube.com/watch?v=9jKuy8DmaQk

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

http://www.mediafire.com/download/lwwwbxughc631wr/s1020_transcript.pdf      (Transcript)

http://www.mediafire.com/download/qlvrp22nprc2dmv/s1020_notes.pdf     (Notes)

http://www.mediafire.com/download/9pu0dis030rvq07/s1020_activities.pdf          (Activities)

–   3 phần này rất hữu dụng cho các bạn học các chiến lược  rất hay để tăng vốn từ vựng của mình, cách dùng từ sao cho đúng và linh hoạt, sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp, kèm  những bài tập phù hợp với khả năng.

———————————————————

Study tips:

–   In IELTS Writing Task 1 and Writing Task 2 it is important to check that you have followed the rules for using capital letters correctly.

–   Remember it is best to learn these rules, but when in doubt about which words to capitalise, always consult a dictionary.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here