–   tienganh360 trân trọng mang đến cho các bạn bài học thứ 19 trong loạt bài IELTS Preparations” : Weather report

–   In this epsiode we will listen to numbers and practise saying and spelling them.

http://www.youtube.com/watch?v=QCqQHQlIS6c

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

http://www.mediafire.com/download/hky7v5kh6ri82tb/s1019_transcript.pdf       (Transcript)

http://www.mediafire.com/download/w8vva1babw4295k/s1019_notes.pdf     (Notes)

http://www.mediafire.com/download/otw3z86238ci458/s1019_activities.pdf       (Activities)

–   3 phần này rất hữu dụng cho các bạn học các chiến lược  rất hay để tăng vốn từ vựng của mình, cách dùng từ sao cho đúng và linh hoạt, sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp, kèm  những bài tập phù hợp với khả năng.

———————————————————

Study tips:

–   Remember the present participle has an active meaning, referring to a person or thing that causes a feeling, while the past participle has a passive meaning, referring to a person who experiences a feeling. Set time aside to learn the differences between and uses of these two participles.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here