–   Chủ đề thứ 18 trong loạt bài  IELTS Preparations” : Salinity.

–   In this episode we will look at language you can use to describe processess, including transition signals.

http://www.youtube.com/watch?v=GJxV-vWoEJE

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

http://www.mediafire.com/download/nkkh6e083ajk8ly/s1018_transcript.pdf       (Transcript)

http://www.mediafire.com/download/kye5vza3e4s8dsu/s1018_notes.pdf       (Notes)

http://www.mediafire.com/download/trcm5tibhghc5pf/s1018_activities.pdf       (Activities)

–   3 phần này rất hữu dụng cho các bạn học các chiến lược  rất hay để tăng vốn từ vựng của mình, cách dùng từ sao cho đúng và linh hoạt, sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp, kèm  những bài tập phù hợp với khả năng.

———————————————————

Study tips:

–   When describing processes in IELTS Writing Task 1, it is important to identify clearly the sequence and order of the stages using a variety of Transition Signals, including participial phrases of time.

–   These provide variety in sentence structure and coherence in your writing.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here