–   Chủ đề thứ 17 trong loạt bài  IELTS Preparations” : Water and ageing.

–   In this episode we will look at some of the features of formal, written English.

http://www.youtube.com/watch?v=UfOi5HIAwsY

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

http://www.mediafire.com/download/i8ysr1oynlga8hv/s1017_transcript.pdf     (Transcript)

http://www.mediafire.com/download/thhhwg3pm30b6js/s1017_notes.pdf      (Notes)

http://www.mediafire.com/download/s4dj6yy4ws9cjk6/s1017_activities.pdf     (Activities)

–   3 phần này rất hữu dụng cho các bạn học các chiến lược  rất hay để tăng vốn từ vựng của mình, cách dùng từ sao cho đúng và linh hoạt, sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp, kèm  những bài tập phù hợp với khả năng.

———————————————————

Study tips:

–   In the Academic Module of IELTS Writing Task 1 and Writing Task 2, it is important to use formal English.

–   Be careful that your writing is consistent, in other words, different writing styles should not be mixed.

–   Always leave some time to check your writing.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here