Học tiếng Anh qua video

Dưới đây là tổng hợp các video học tiếng Anh hay nhất, từ các bài học cơ bản như Chào hỏi, làm quen cho đến các bài học giao tiếp trong rất nhiều tình huống thực tế. Các bài học về phát âm sẽ giúp các bạn tập nói tiếng Anh chuẩn và tự nhiên hơn. Bạn cũng có thể ghé qua trang web với các khóa học tiếng Anh miễn phí qua video tại Học Anh Ngữ – Kênh học tiếng Anh hàng đầu qua video

Các bài học cơ bản

Lesson 1: Hi! (Xin chào!)

Lesson 2: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

Lesson 3: The Alphabet (Bảng chữ cái)

Lesson 6: Introducing People, Introducing yourself (Giới thiệu người khác, giới thiệu bản thân)

Lesson 7: What’s your astrological sign? (Bạn thuộc cung hoàng đạo nào?)

Lesson 8 (Part 1): Cardinal numbers and Ordinal numbers (Số đếm và Số thứ tự)

Lesson 8 (Part 2): Ages, Dates and Telephone numbers (Hỏi tuổi, ngày và số điện thoại)

 

 

Các bài học nâng cao

Business English – Episode 1: Pleased to meet you

Business English – Episode 2: Why don’t you join us?

 

Video luyện phát âm tiếng Anh

Luyện phát âm Master Spoken English – Lession 1

Luyện phát âm Master Spoken English – Lession 2

Luyện phát âm Master Spoken English – Lession 3

Luyện Phát Âm Master Spoken English – Lession 4

Luyện Phát Âm Master Spoken English – Lession 5

Luyện phát âm Master Spoken English – Lession 6

 

Video tiếng Anh giao tiếp

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 1

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 2

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 3

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 4

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 5

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 6

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 7

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 8

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 9

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 10

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 11

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 12

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 13

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 14

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 15

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 16

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 17

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 18

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 19

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 20

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 21

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 22

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 23

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 24

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 25

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 26

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 27

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 28

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 29

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 30

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 31

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 32

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 33

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 34

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 35

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 36

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 37

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 38

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 39

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 40

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 41

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 42

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 43

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 44

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 45

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 46

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 47

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 48

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 49

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 50

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 51

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 52

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 53

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 54

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 55

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 56

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 57