My Two Cents

* Chương trình học thành ngữ tiếng Anh 1 phút trên kênh VOA giúp các bạn hiểu được những thành ngữ và tiếng lóng mà người Mỹ, Anh hay dùng. Ngoài ra các bạn cũng có thể cải thiện được kỹ năng nghe hiểu của mình.

–  Người Mỹ có những từ mang nhiều nghĩa. Nếu bạn đã từng tiếp xúc với người Mỹ, có lẽ bạn đã nghe câu này: ‘It’s just my two cents.’

–  Hai xu không phải là món tiền lớn. Khi bạn nói ‘just my 2 cents’ (chỉ là hai xu của tôi), thì có nghĩa là ý kiến đó quan trọng với bạn nhưng có thể không quan trọng với người khác. Bạn cũng có ý muốn nói với người nghe rằng bạn hiểu là ý kiến của bạn không phải là ý kiến tốt nhất cho họ.

–  Khi bạn nói ‘My two cents,’ (hai xu của tôi) thì cũng có nghĩa đây chỉ là ý kiến riêng của bạn.

–  Còn khi bạn nói ‘That’s my two cents,’ (đó là hai xu của tôi) thì có nghĩa đây là một ý kiến chứ không phải là một sự kiện có thật.

 

>>> Mời các bạn xem tiếp Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: Raining Cats and Dogs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here