Stay In Touch

* Chương trình học thành ngữ tiếng Anh 1 phút trên kênh VOA giúp các bạn hiểu được những thành ngữ và tiếng lóng mà người Mỹ, Anh hay dùng. Ngoài ra các bạn cũng có thể cải thiện được kỹ năng nghe hiểu của mình.

–   ‘Stay in touch’ là một cách nói khác của ‘communicate’ hoặc ‘talk to someone regularly.’

–   Về cơ bản, khi bạn nói bạn muốn ‘stay in touch’ khi trò chuyện, điều này có nghĩa là bạn muốn tiếp tục được nói chuyện với người nào đó mà bạn sẽ không gặp thường xuyên.

–   Ý tưởng đằng sau câu nói ‘staying in touch’ hay ‘keeping in touch’ đó là bạn muốn ở gần ai đó, như thể bạn có thể chạm vào họ vậy, cho dù bạn có thể ở cách quá xa để có thể thực sự chạm được vào họ. Bạn có thể ‘stay in touch’ bằng cách liên lạc thường xuyên qua điện thoại, email, chat trên mạng, hay nhiều cách khác để có thể giữ liên lạc với người bạn muốn.

 

>>> Mời các bạn xem bài tiếp theo Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: Its Been Ages

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here