Game Plan

* Chương trình học thành ngữ tiếng Anh 1 phút trên kênh VOA giúp các bạn hiểu được những thành ngữ và tiếng lóng mà người Mỹ, Anh hay dùng. Ngoài ra các bạn cũng có thể cải thiện được kỹ năng nghe hiểu của mình.

Câu nói “What’s the game plan?” rất phổ biến trong tiếng Anh Mỹ.

–  ‘A game plan’ là một cách nói khác của từ ‘plans’, các kế hoạch; hoặc ‘a plan of action’, một chuỗi kế hoạch. Về cơ bản, khi bạn nói ‘What’s the game plan?’ trong một cuộc đối thoại, người đối diện sẽ hiểu rằng bạn đang hỏi các chi tiết về một kế hoạch nào đó trong tương lai.

–    Trong thể thao, a game plan mang nghĩa đen, tức là một chuỗi các chiến thuật để chiến thắng một cuộc thi đấu. Nếu không phải bạn đang nói về thể thao thì a game plan cơ bản cũng có nghĩa tương tự, nhưng thay vì cố gắng chiến thắng cuộc đấu, bạn có thể chỉ đang nói về kế hoạch đi ăn tối, xem một vở kịch, hay thậm chí xem một trận đấu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here