Hỏi giờ trong Tiếng Anh là một trong những câu giao tiếp được sử dụng nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày. Cách nói giờ cũng như các câu hỏi về giờ cũng khá đơn giản, bạn có thể sử dụng một số quy tắc dưới đây để làm chủ được việc hỏi và trả lời thời gian bất kì.

Câu hỏi giờ trong Tiếng Anh

Câu hỏi  Câu trả lời

What time is it ?

Bây giờ là mấy giờ ?

                            Six o’clock    (6:00)

It’s + (Time)     Half past six  (6:30)

Six fifteen      (6:15)

 

What’s the time?

Bây giờ là mấy giờ ?

 

Câu hỏi lịch trình, thời gian biểu

Khi muốn hỏi lịch trình đã sắp đặt trước, hay hỏi thói quen làm việc của ai đó, Chúng ta sử dụng câu hỏi ở thì Hiện tại đơn với động từ thường.

Khi trả lời câu hỏi trên, ta dùng at + time để nói khi nào việc gì sẽ xảy ra.

 

Câu hỏi

Câu trả lời

What time does the movie start?

Mấy giờ bộ phim mắt đầu?

The Movie starts at six o’clock.
What time do you go to bed?

Bạn đi ngủ lúc mấy giờ?

I go to bed at eleven fifteen

( or quarter past eleven )

 

Các cách nói giờ

Thời gian

Cách 1

Cách 2

2:30 It’s Two thirty It’s Half past two
7:15 It’s Seven fifteen It’s Quarter past seven
1:10 It’s One ten It’s Ten past one
3:35 It’s Three thirty-five It’s Twenty-five to four
4:55 It’s Four fifty-five It’s Five to five

Cách 1 :

Bạn chỉ việc nói giờ trước , phút sau theo số thứ tự đơn giản

Với những phút <10 , ta thêm số 0 vào đằng trước và đọc  O-one/two/five … chứ không nên đọc mỗi số không.

Cách 2 :

Các bạn nhìn hình sau và rút ra kết luận nhé :

 

Past : Dùng diễn đạt giờ hơn (đã qua bao nhiêu giờ bao nhiêu phút)

To :   Dùng diễn đạt giờ kém (còn bao nhiêu phút nữa tới bao nhiêu giờ)

Một số mốc giờ đặc biệt được tô đậm, các bạn nhớ học thuộc nhé!

  • Quarter : ¼ giờ ~ 15’
  • Half past: ½ giờ ~ 30’ chỉ dùng với giờ hơn

Ex : 9:30 : Half past 9.

NOT  Half to 10.

  • O’clock : dùng với giờ đúng : 6 o’clock

Suna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here