Tienganhonline.net: Bạn có biết từ “green” trong tiếng Anh không chỉ có nghĩa là màu xanh; thân thiện với môi trường…?

Bạn có biết nghĩa của từ” green” là gì không?

Chắc hẳn bạn sẽ trả lời ngay rằng:

” Green là xanh, giống như Your green shirt doesn’t match your pants”

hay trong” Green energy – thân thiện với môi trường” đúng không?

Bạn ạ, “green” ngoài hai nghĩa trên còn có thể dùng trong nhiều trường hợp khác với nghĩa khác nữa đấy

Đây nhé:

Charles was green with envy when I took first place in the exam.
(Charles đã rất ghen tị khi tôi đứng nhất trong kỳ thi)

Còn đây nữa này:

Excuse me; could you help me please, I’m a bit green at this!
Green at something có nghĩa là mới, là chưa có kinh nghiệm trong việc gì hay lĩnh vực nào đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here