– Những bài học về phỏng vấn rất hữu ích nhưng dường như hơi có phần căng thẳng phải không nào? Tạm gác các bài học về doanh nghiệp lại, chúng ta hãy quay trở lại với những bài giao tiếp xã hội thông thường nhé. 

– Unit 57: At the Restaurant

http://www.youtube.com/watch?v=8gkxJof9-kQ&fmt