– Một lời đề nghị về một công việc bạn hằng yêu thích từ nhà tuyển dụng hay một cuộc điện thoại để thông báo về việc mời bạn đi phỏng vấn cũng rất tuyệt, điều này cho thấy bạn đã may mắn vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ trong hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hồ sơ từ nhà tuyển dụng và cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ quyết định bạn có được nhận vào công ty hay không. Hãy chuẩn bị ứng xử khi nhận được cuộc gọi này nhé, vì ngày nay hình thức phỏng vấn qua điện thoại cũng rất phổ biến.

– Unit 56: Getting a Job Offer

http://www.youtube.com/watch?v=-BacCtGecPk&fmt