Vấn đề trang phục khi đi phỏng vấn cũng là một vấn đề cần lưu ý, hãy mặc trang phục cho lịch sự, phù hợp, đừng khiến nhà tuyển dụng nhức mắt khi diện những trang phục lố lăng, lòe loẹt; nếu không bạn sẽ bị “hạ sát” ngay từ ánh nhìn đầu tiên của nhà tuyển dụng với bạn đấy. 

– Unit 54: Why do you want this job?

http://www.youtube.com/watch?v=cFyFln2B2BY&fmt