Đừng bao giờ chuẩn bị các dự đoán về những câu hỏi mà nhà tuyển dụng sẽ đưa ra theo một khuôn mẫu. Khi bạn đầu quân cho một công ty lớn, thì những người phỏng vấn bạn cũng thuộc dạng tầm cỡ; họ sẽ không có bất kỳ một khuôn mẫu nào khi phỏng vấn bạn. Đôi khi bạn sẽ ngạc nhiên: Sao những gì ông/bà ta hỏi chẳng giống những gì mình được đọc trong sách,videos… Hãy chuẩn bị tâm thái để đón tiếp những người tuyển dụng cá tính với những câu hỏi không kém phần cá tính nhé.

–  Unit 53: Other Questions

http://www.youtube.com/watch?v=vwxHTbMC-YM&fmt