– Như đã nói trong bài  học trước, kinh nghiệm làm việc và những kỹ năng là vô giá. Nhưng ngoài những điều đó ra, bạn phải tạo thêm được sự khác biệt nữa, đó chính là những kỹ năng đặc biệt mà chỉ bạn mà không ai khác có. Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá rất cao điều này.

– Unit 47: Special Skills

http://www.youtube.com/watch?v=R-A5Q2X6sU0&fmt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here