– Bài học lần trước chúng ta đã được học cách diễn đạt “Educational Experience”. Tuy nhiên. khi đi phỏng vấn, học vấn chưa phải là điều kiện tiên quyết để có thể đảm bảo cho bạn có thể vào được công ty; mà còn là kinh nghiệm nữa. Kinh nghiệm và sự trải  nghiệm là vô giá, nó chứng minh bạn đã có sự va chạm, những kỹ năng mềm, khả năng ứng  biến, giải quyết vấn đề. Những điều này là vô giá.

– Unit 46: Previous Job Experience

http://www.youtube.com/watch?v=exkyKYb_WP8&fmt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here