– Lạc đường – rắc rối thường gặp nhất đối với người đi du lịch. Có những nơi mà bạn có thể cầm trên tay tấm bản đồ nhưng cũng không thể xác định được phương hướng (Thái Lan, Trung Quốc,…) vì trên bản đồ ghi tên địa danh, nhưng thực tế trên các biển hiệu chỉ đường thì toàn chữ tượng hình. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp bạn cách để hỏi đường khi bị lạc.

– Unit 42: I’m lost

http://www.youtube.com/watch?v=BN3gXWvCZQ8&fmt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here