– Bài học hôm nay sẽ giới thiệu với bạn các cách hỏi, trả lời về các thành viên trong gia đình của bạn hay người nào đó. Thông thường, khi một người có thể giãi bày những điều về gia đình họ là một tín hiệu tốt cho thấy sự tin tưởng của người đó với bạn.

– Unit 37: Family

http://www.youtube.com/watch?v=y_V5M5GB2kM&fmt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here