– Trong quá trình học tiếng Anh, việc học các từ đồng nghĩa (synonym) và cách kết hợp từ (Collocation) rất quan trọng, thông thạo trong 2 kỹ năng này giúp bạn có thể có vô vàn cách biến hóa từ trong cả văn viết và văn nói, đồng thời có thể chứng minh được khả năng sử dụng tiếng Anh một cách thuần thục của mình.

–   Trong Unit 32: Making a Toast ngày hôm nay, bạn hãy thử xem chúng ta có thể thay thế cụm “Making a Toast” bằng cụm từ nào khác được không nhé. Và hãy áp dụng cho cả những bài học sau nữa.

http://www.youtube.com/watch?v=rulnKpWFJpM&fmt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here