– Đi shopping với phụ nữ thật có rất nhiều vấn đề, và vấn đề lớn nhất mà tôi thấy là: cái gì cũng muốn mua, và đa số những thứ họ mua hầu như không có trong kế hoạch. Bạn không tin tôi??? Vậy hãy theo dõi video sau nhé:

Unit 28: Going to the Shop

http://www.youtube.com/watch?v=GTo3KFAXYTo&fmt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here