– Unit 22: Bài học này sẽ giúp các bạn biết cách nói khi vào một của hiệu mua bán giầy: xin xem thử, đeo thử, giá cả, thậm chí cả mặc cả nữa…

http://www.youtube.com/watch?v=YSsp9I43i5w&fmt

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here