– Như đã trình bài trong loạt video “Phát âm Master Spoken English” , ngữ điệu trong khi nói tiếng Anh rất quan trọng. Các bạn nhớ chú ý đến ngữ điệu của người bản ngữ khi họ nói nhé (các câu hỏi, bộc lộ cảm xúc yêu hờn giận ghét …..), các âm sẽ thay đổi, lên xuống như thế nào; bạn đừng ngại thể hiện ngữ điệu khi nói tiếng Anh vì nếu nói tiếng Anh một cách đều đều, nhiều khi nghĩa của nó sẽ thay đổi rất nhiều.

– Unit 19: Vì sao bạn bị ốm thế?

http://www.youtube.com/watch?v=TAtLSenjypU&fmt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here