Tienganhonline.net: Khi xem film hoặc nghe người nước ngoài nói, chúng ta thấy rằng họ hay bắt đầu câu với: “For sake…” hoặc “For God’s sake…” Vậy ý nghĩa của những câu trên là thế nào? Chúng ta hãy tìm hiểu với bài viết sau đây.

For conscience sake = Vì lương tâm

They stayed together for the sake of the children = Hai vợ chồng ráng sống với nhau vì con cái họ.

For God’s sake, be patient! = Hãy kiên nhẫn!

For heaven’s sake, don’t be late! = Ðừng đến trễ!

For the sake of argument = Chỉ để lý luận mà thôi

Let’s say, just for the sake of argument, that you have $10,000 to invest = Hãy giả sử, để lý luận mà thôi, rằng anh có 10 ngàn mỹ kim để đầu tư.
I’m telling you this for your own sake = Tôi kể cho anh nghe chuyện này là vì lợi ích của anh. 

For God’s sake, Helen, what have you done to your hair? = Trời đất ơi, Helen, con làm gì với mái tóc của con vậy? 

For old times’ sake = Vì kỷ niệm xưa.

When the divorced couple got old, they had dinner together every once in a while, for old times’ sake = Khi hai  người đã ly dị trở về già, thỉnh thoảng họ ăn tối với nhau để nhớ lại  thời dĩ vãng.

Art for art’s sake = Nghệ thuật vì nghệ thuật.

Tóm lại:  For heaven’s sake, for Pete’s sake, là những câu dùng thêm vào câu nói  diễn tả sự nhấn mạnh, tỏ sự ngạc nhiên, mất kiên nhẫn hay giận dữ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here