–    Chủ đề thứ 9 của Series thứ 3 trong loạt bài “IELTS Preparations”:   Speaking Coherently

–   Language devices such as: transition words, time phrases, referents, conjunctions, and verb tenses will improve your coherency.

–   In this episode we will learn more about these language devices and how to put them into practise when discussing a topic in depth.

http://www.youtube.com/watch?v=MoGWR-ws5Is

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

Transcript)

(Notes)

(Activities )

3 phần Transcript, Notes và Activities  ở Series thứ 3 này sẽ rất thú vị, Notes và bài tập đa dạng, dễ hiểu,  tính ứng dụng cả trong IELTS cũng như trong thực tế rất cao, giúp các bạn sử dụng các cấu trúc câu, từ vựng và nâng cao khả năng phát âm một cách biến hóa, nhuần nhuyễn. Các chiến thuật đặc biệt giúp các bạn xác định và tập trung vào những tiêu chí quan trọng nhất trong IELTS.

———————————————————

Study tips:

–   Remember to organise your answer logically and link your ideas using a range of language devices, including transition words and expressions, referents, appropriate verb tenses and time phrases, and conjunctions.

–   Responding to the bullet points in the order they occur on the topic card will help ensure your answer is organised.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here