–    Chủ đề thứ 14 của Series thứ 3 trong loạt bài “IELTS Preparations”: General Training Reading

–   There are two IELTS Tests – the Academic Test and the General Training Test.

–   The main difference is that the texts you have to read for the General Test are more practical and related to everyday life.

–   In this episode you’ll find examples and strategies for completing the Reading Section of the General Training Test.

http://www.youtube.com/watch?v=8wM9t7jX0Q4

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

Transcript)

(Notes)

(Activities )

3 phần Transcript, Notes và Activities  ở Series thứ 3 này sẽ rất thú vị, Notes và bài tập đa dạng, dễ hiểu,  tính ứng dụng cả trong IELTS cũng như trong thực tế rất cao, giúp các bạn sử dụng các cấu trúc câu, từ vựng và nâng cao khả năng phát âm một cách biến hóa, nhuần nhuyễn. Các chiến thuật đặc biệt giúp các bạn xác định và tập trung vào những tiêu chí quan trọng nhất trong IELTS.

———————————————————

Study tips:

–   Practise skimming and scanning to make your reading more efficient. This will also help to build your confidence.

–   Remember you do not need to know the meaning of every word to answer a question. Use the context to help you with the meaning of an unknown word.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here