–    Chủ đề thứ 12 của Series thứ 3 trong loạt bài “IELTS Preparations”:  Intonation

–   Intonation or the pitch pattern of your voice is important in spoken English because it conveys meaning in many ways.

–   In this episode and the accompanying study notes we will learn about intonation, stress and rhythm patterns and how their correct use is vital for speaking English naturally and fluently.

http://www.youtube.com/watch?v=ESs6OkA1uzI

–   Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây:

Transcript)

(Notes)

(Activities )

3 phần Transcript, Notes và Activities  ở Series thứ 3 này sẽ rất thú vị, Notes và bài tập đa dạng, dễ hiểu,  tính ứng dụng cả trong IELTS cũng như trong thực tế rất cao, giúp các bạn sử dụng các cấu trúc câu, từ vựng và nâng cao khả năng phát âm một cách biến hóa, nhuần nhuyễn. Các chiến thuật đặc biệt giúp các bạn xác định và tập trung vào những tiêu chí quan trọng nhất trong IELTS.

———————————————————

Study tips:

–   Be aware of and listen out for English stress and rhythm patterns. Practise these patterns by imitating the speech of native speakers.

–   In the IELTS interview remember to speak with a clear and strong voice. Use a rising tone when asking for clarification and a falling tone when making a statement.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here