–   Chủ đề thứ 5 của chúng ta ngày hôm nay trong loạt bài “IELTS Preparations” là : Global Warming.

–   In this episode we will be looking at ways of brainstorming, taking notes and developing ideas. Our topic will be global warming and the environment.

http://www.youtube.com/watch?v=Qb-VY9UahAs

Các bạn download Transcript, Notes và Activities ở đây nhé:

http://www.mediafire.com/download/xnh2dcxucjdojzd/s1005_transcript.pdf     (Transcript)

http://www.mediafire.com/download/xgloh9qazx1u7yb/s1005_notes.pdf     (Notes)

http://www.mediafire.com/download/u8b58l692v91w6u/s1005_activities.pdf      (Activities)

–     3 phần này rất hữu dụng cho các bạn học các chiến lược  rất hay để tăng vốn từ vựng của mình, cách dùng từ sao cho đúng và linh hoạt, sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc câu từ đơn giản đến phức tạp, kèm  những bài tập phù hợp với khả năng.

———————————————————

Study tips:

–   You can make your writing style more interesting by using referents and, thereby, avoiding repetition of nouns, which would make your writing monotonous.

–   Remember using referents is an essential writing skill for IELTS Writing Task 2.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here