1 .  “What letter of the alphabet is always waiting in order?”

Chữ cái nào trong bảng chữ cái luôn luôn đợi theo thứ tự?

—> The Q

 “Q” (đồng âm với từ “queue” /kjuː/ có nghĩa “xếp hàng”, “hàng lối”)

2.  What’s the longest word in the dictionary?

Từ nào dài nhất trong từ điển?

—> Rubber-band — because it stretches.

“Dây cao su”, vì nó có thể giãn ra

3. Remove my 1st letter I still sound the same. Remove my 2nd letter I still sound the same. Remove my middle letter I still sound the same what am I?

Bỏ chữ cái đầu đi, tôi vẫn được đọc như vậy. Bỏ chữ cái thứ hai đi, tôi vẫn được đọc như thế. Bỏ chữ cái ở giữa, tôi vẫn được giữ nguyên cách đọc ấy, tôi là cái gì?

—> Empty

Từ này có phiên âm /ˈɛm(p)ti/, nếu mất chữ “e”, chữ “m” hay chữ “p” thì cách đọc vẫn không đổi

4. What’s a teacher’s favorite nation?

Quốc gia yêu thích của một giáo viên là gì?

—> Expla-nation

“Explanation” có nghĩa “sự giải thích” là một từ chứa “nation”, thể hiện đúng tính cách, công việc của giáo viên là thường xuyên giảng giải cho học sinh. Đây là một câu trả lời chơi chữ.

5.  What begins with T, ends with T and has T in it?

Cái gì bắt đầu với “t”, kết thúc với “t” và có “t” trong đó?

—> A teapot

“Teapot” có nghĩa “ấm trà”. Từ này bắt đầu và kết thúc với chữ “t”, chứa từ “tea” đồng âm với chữ cái “t” /tiː/ trong tiếng Anh

6. What’s the difference between a cat and a comma?

Sự khác nhau giữa một con mèo và một dấu phẩy là gì?

—> One has claws at the end of its paws and the other is a pause at the end of a clause.

Câu trả lời vận dụng cặp từ đồng âm khác nghĩa “claws” – “clause” và “paw” – “pauuse”. Đáp án trên dịch ra tiếng Việt là “Con mèo có vuốt ở cuối bàn chân, còn dấu phẩy có một khoảng lặng ở cuối mệnh đề”. 

7. Why are apostrophes terrible to date?

Tại sao việc hẹn hò với dấu móc đơn lại tồi tệ?

—> Because they’re too possessive

Vì tính cách của chúng chỉ thích sở hữu. (dấu móc đơn được dùng trong sở hữu cách, ví dụ John’s father có nghĩa “bố của John”).

 ———————————–

Xem thêm những bài học thú vị nữa:

7 ĐIỀU MÀ ĐÀN ÔNG NÊN BIẾT VỀ PHỤ NỮ

truyện cười: THE BUM– kẻ ăn mày

10 câu thành ngữ thông dụng thường sử dụng trong giao tiếp Tiếng Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here