eminem_quote-2013

   “Tôi không cần biết bạn là người da trắng hay da đen, dị tính, đồng tính hay song tính, cao, thấp, mập, ốm, giàu hay nghèo. Nếu bạn tốt với tôi, tôi sẽ tốt với bạn. Chỉ vậy thôi”     – Eminem – 

1. Một trong những bài học của lịch sử: không gì cả thường là điều tốt để làm và luôn là điều sáng suốt để nói.

One of the lessons of history is that nothing is often a good thing to do and always a clever thing to say.

– Will Durant – 

2. “Biết mình” là một câu nói hay, nhưng không phải trong mọi tình huống. Trong nhiều tình huống, tốt nhất là hãy nói “biết người”.

‘Know thyself’ is a good saying, but not in all situations. In many it is better to say ‘know others.’

– Menader – 

3. Nghệ thuật thông thái là nghệ thuật biết phải bỏ qua cái gì.

The art of being wise is the art of knowing what to overlook.

– William James – 

4. Bất cứ khi nào bạn xung đột với ai đó, có một yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt giữa hủy hoại mối quan hệ và làm nó trở nên sâu sắc hơn. Yếu tố đó là thái độ.

Whenever you’re in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That factor is attitude.

– William James – 

5. Luật đơn giản khi ứng phó với những người khó ở cùng là hãy nhớ rằng người này đang cố gắng thể hiển sự ưu việt của mình; và bạn phải ứng phó với anh ta từ quan điểm đó.

A simple rule in dealing with those who are hard to get along with is to remember that this person is striving to assert his superiority; and you must deal with him from that point of view.

– Alfred Adler – 

6. Tầm cỡ thực sự của một người được đo bằng cách anh ta đối xử những người chẳng đem lại cho anh ta lợi ích gì.

The true measure of a man is how he treats someone who can do him absolutely no good.

– Samuel Johnson –

7. Bí mật để biến thành một kẻ buồn chán… là cái gì cũng kể.

The secret of being a bore… is to tell everything.

– Voltaire – 

8. Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế.

To succeed in the world it is not enough to be stupid, you must also be well-mannered.

– Voltaire – 

9. Một người bắt đầu nói dở khi người đó chẳng có gì để nói.

One always speaks badly when one has nothing to say.

– Voltaire – 

10. Điều bạn nói không quan trọng mà quan trọng là cách bạn nói; nơi đó ẩn dấu bí mật của thời gian.

It is not what you say that matters but the manner in which you say it; there lies the secret of the ages.

– William Carlos Williams – 

11. Sáng suốt trong thế giới của người điên cũng chính là điên.

To be sane in a world of madman is in itself madness.

– Jean Jacques Rousseau – 

12. Khôn ngoan thì không bao giờ nên tin tưởng hoàn toàn những ai đã gạt ta dù chỉ một lần.

It is prudent never to trust wholly those who have deceived us even once.

– Rene Descartes – 

13. Khách, cũng như cá, bắt đầu bốc mùi sau ba ngày.

Guests, like fish, begin to smell after three days.

– Benjamin Franklin – 

14. Vắng mặt không bao giờ không có lỗi, cũng như hiện diện mà không có lý do.

The absent are never without fault, nor the present without excuse.

– Benjamin Franklin – 

15. Người nói càng nhiều càng tạo ra nhiều nhầm lẫn.

He that speaks much, is much mistaken.

– Benjamin Franklin – 

16. Người muốn sống yên bình và thoải mái không được nói lên tất cả những gì mình biết và tất cả những gì mình thấy.

He that would live in peace and at ease must not speak all he knows or all he sees.

– Benjamin Franklin – 

17. Khó mà làm hài lòng được tất cả mọi người.

It is a very hard undertaking to seek to please everybody.

– Publilius Syrus – 

18. Không phải câu hỏi nào cũng cần trả lời.

It is not every question that deserves an answer.

– Publilius Syrus – 

19. Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.

Knowledge is proud that it knows so much; wisdom is humble that it knows no more.

– William Cowper – 

20. Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm tới ai hết.

Love all, trust a few, do wrong to none.

– William Shakespeare – 

21. Một trong những bằng chứng rõ nét nhất cho tình bạn mà một người có thể dành cho người khác là nhẹ nhàng nói với bạn mình khuyết điểm của anh ta. Nếu có thứ gì hơn thế thì đấy chính là lắng nghe với sự biết ơn và sửa chữa sai lầm đó.

One of the surest evidences of friendship that one individual can display to another is telling him gently of a fault. If any other can excel it, it is listening to such a disclosure with gratitude, and amending the error.

– Edward Bulwer Lytton – 

22. Khi nói với những kẻ thông thái nửa vời, hãy nói điều nhảm nhí. Khi nói với những kẻ dốt nát, hãy khoe khoang. Khi nói với những người khôn ngoan, hãy nhún nhường và xin họ lời khuyên.

When you talk to the half-wise, twaddle; when you talk to the ignorant, brag; when you talk to the sagacious, look very humble and ask their opinion.

– Edward Bulwer Lytton – 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here