Tienganhonline.net: Cụm từ tiếng Anh hay được sử dụng khi nói về sự thích thú

 

 Can’t get enough of …: … tôi không bao giờ chán

 

Cutting edge: Tuyệt đến mức khó tin

 

State of the art: rất tân tiên

 

A hard/tough act to follow: ít thứ khác có thể sánh bằng

 

This place rocks: Cái này hay quá!

 

It makes no difference: cái nào cũng được

 

I don’t mind: Tôi không quan tâm

 

A bummer : cái gì đó hơi khó chịu

 

Pet hate/ bug bear: Thứ mà bạn ghét nhất

 

What a drag: thật buồn chán!

 

Neither here nor there: đây không phải mà kia cũng không

 

No fuss! Bình tĩnh nào!

 

What’s that got to do with it? Cái này thì liên quan gì?

 

I can’t be bothered / I couldn’t care less / I don’t give a damn / I don’t give a toss: Tôi không quan tâm!

 

Easy come easy go: Cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here