*Cụm từ này nghĩa đen có nghĩa là “ra ngoài ăn trưa”

Eg: Gemini is out to lunch at the moment, she’ll be back by 3p.m (Gemini ra ngoài ăn trưa rồi, cô ấy sẽ quay lại lúc 3 giờ chiều)

*Nhưng nghĩa bóng của nó thì lại ám chỉ những người hay lơ đãng, không tập trung, như là “tâm hồn vất vưởng ở bữa trưa mà lơ đễnh” ấy  

Eg: – I was talking to her but she was out to lunch, which pissed me off! (Tôi đang nói chuyện mà cô ta cứ lơ đễnh thôi, thiệt bực quá đi!)
————————————————————

Have a nice lunch!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here