Real English

Home/Real English

Lesson 10: The Jones Family (Gia đình Jones)

Tienganhonline.net: Xin chào các bạn đến với Bài thứ 10 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế nhất, đời sống nhất” của người bản xứ Anh và Mỹ. Bài 10 là một bài