Tienganhonline.net: Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về cách dùng “So” và “Therefore” trong tiếng Anh nhé.

A. Trường hợp không thể thay SO bằng THEREFORE

– “So” đóng vai trò là một trạng từ có nghĩa là “cũng vậy” (để khỏi lăp lại ý đã nói).

Ví dụ:

I was wrong but so were you.

Tôi sai nhưng bạn cũng không đúng đâu.

– Khi So được dùng với ý nghĩa làm tăng mức độ hay để nhấn mạnh. Khi đó So sẽ có nghĩa là “đến như vậy, rất, quá”

Ví dụ:

The food is so good.

(Đồ ăn rất ngon.)

Why are you so mad?

(Sao bạn tức giận dữ vậy?)

Thank you so much.

(Cảm ơn bạn rất nhiều.)

It’s so simple that even a child can do it.

(Nó quá đơn giản đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể làm được.)

– Khi So được dùng trong các thành ngữ

Ví dụ:

And so forth (and so on): vân vân.
So what?: Thì đã sao?
So much the better: càng hay, càng tốt.
So long: tạm biệt.
How are you feeling? –Not so good. (Bạn thấy thế nào? – Không tốt lắm.)
So help me God: Tôi xin thề à => để nhấn mạnh
So be it!: Thì đành vậy thôi!

 

– So = so that chỉ một mục đích nào đó.

Ví dụ:
.

She whispered to me so (= so that) no one would hear.

(Cô ấy thì thầm vào tai tôi để không ai nghe được.)

B. Trường hợp có thể thay SO bằng THEREFORE

Khi nối 2 mệnh đề độc lập, truớc so ta dùng dấu phẩy còn trước therefore ta dùng dấu chấm phẩy. Khi đó so vàtherefore sẽ có nghĩa là “vì vậy/cho nên”.

Tuy nhiên cần lưu ý, Therefore mang tính trang trọng hơn So.

Ví dụ:

– He wanted to study late, so he drank another cup of coffee. = He wanted to study late; therefore he drank another cup of coffee.
Anh ấy muốn học khuya nên anh ấy đã uống thêm một tách cà phê nữa.

– She is ill, and so cannot come to the party. = She is ill; therefore she can’t come to the party.
Cô ấy bị ốm nên không thể đến buổi tiệc được.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here