Tienganhonline.net: Các cách mở đầu cuộc trò chuyện

 

_ Hi – Chào.

_ How are you? / How are things? / How’s life? – Bạn sao rồi? / Mọi việc sao rồi? / Cuộc sống thế nào?

– Có thể trả lời lại như sau:

Fine thanks, and you? – Tốt, cảm ơn, còn anh?

Fine thanks, what about yourself? – Tốt, cảm ơn, còn bạn thì sao?

Not bad. / Can’t complain. – Không tệ lắm. / Không có gì phàn nàn cả.

 

Khi muốn chào hỏi làm quen với ai đó, bạn có thể bắt đầu bằng:

– Để thể hiện sự lịch sự, bạn có thể dùng:

Good morning / afternoon / evening. – Chào buổi sáng / buổi chiều / buổi tối.

Hello, my name’s Jenny. It’s nice to meet you. – Xin chào, tên tôi là Jenny. Hân hạnh được gặp bạn.

 

– Nếu được chào, bạn có thể đáp lại bằng cách nói:

It’s a pleasure to meet you. I’m Jack. – Hân hạnh được biết bạn. Tôi là Jack.

 

– Thường, bạn sẽ không cần hỏi tên mà tự người đó sẽ giới thiệu tên của họ. Nhưng trong trường hợp họ không nói bạn có thể hỏi như sau:

What is your name? – Tên bạn là gì?

 

– Nếu bạn muốn họ lặp lại tên của họ, bạn có thể nói:

What was that again? – Là gì ạ?

Excuse me? – Xin lỗi?

Pardon me? – Xin nhắc lại ạ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here