Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Học tiếng Anh qua video của TiengAnhOnline.net.

Trong phần này, bạn sẽ được học tiếng Anh qua các bài học video ngắn gọn và dễ hiểu.
Bạn có thể học tiếng Anh giao tiếp qua chuyên mục Real English với 18 bài học theo các chủ đề khác nhau như Chào hỏi, Giới thiệu bản thân, Màu sắc, Số đếm, Thời tiết…

>>> Xem chi tiết danh sách bài học tại đây.

Các bài học tiếng Anh giao tiếp cơ bản qua video với 57 bài học sẽ giúp bạn có thể giao tiếp tự tin hơn trong các tình huống tiếng Anh hàng ngày.

>>> Xem danh sách các bài học này tại đây.

Ngoài ra còn có rất nhiều chuyên mục thú vị với các bài học tiếng Anh qua video sinh động như

Học thành ngữ tiếng Anh trong 1 phút

Luyện phát âm tiếng Anh Master Spoken English

Video luyện thi IELTS

I. Học tiếng Anh qua video Real EnglishDanh sách các bài học tiếng Anh qua video – Real English

II. Các bài học Tiếng Anh giao tiếpDanh sách các bài học tiếng Anh giao tiếp cơ bản qua video

III. Học thành ngữ tiếng Anh trong 1 phút

Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: Break the Bank
Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: Dressed To Kill
Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: Game Plan
Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: Get Out Of Here
Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: Go With The FLow
Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: Grab A Bite
Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: In Your Dreams
Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: Jack Of All Trades
Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: Make Up Your Mind
Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: My Two Cents
Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: Raining Cats and Dogs
Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: Stay In Touch
Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: A Dime A Dozen
Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: Gets on your nerves
Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: Its Been Ages

 

IV. Luyện phát âm Master Spoken English

Luyện phát âm Master Spoken English – Lession 1
Luyện phát âm Master Spoken English – Lession 2
Luyện phát âm Master Spoken English – Lession 3
Luyện Phát Âm Master Spoken English – Lession 4
Luyện Phát Âm Master Spoken English – Lession 5
Luyện phát âm Master Spoken English – Lession 6

 

IV. Video luyện thi IELTS

IELTS Preparation – Episode 1 – Electronic Crime
IELTS Preparation – Episode 2 – Vitamin D
IELTS Preparation – Episode 3 – Company Growth
IELTS Preparation – Episode 4 – Rising Dollar
IELTS Preparation – Episode 5 – Global Warming
IELTS Preparation – Episode 6 – Greenhouse Gases
IELTS Preparation – Episode 7 – Enviro-loo
IELTS Preparation – Episode 8 – Crocodile Tourism
IELTS Preparation – Episode 9 – ADHD
IELTS Preparation – Episode 10 – ADHD
IELTS Preparation – Episode 11 – Recount in the Past
IELTS Preparation – Episode 12 – Carbon Cycle
IELTS Preparation – Episode 13 – Under the Sea
IELTS Preparation – Episode 14 – Junk DNA
IELTS Preparation – Episode 15 – Sea Floor
IELTS Preparation – Episode 16 – DVT
IELTS Preparation – Episode 17 – Water and ageing
IELTS Preparation – Episode 18 – Salinity
IELTS Preparation – Episode 19 – Weather report
IELTS Preparation – Episode 20 – Torres Strait
IELTS Preparation – Episode 21 – Watching birds
IELTS Preparation – Episode 22 – Finance Report
IELTS Preparation – Episode 23 – Octopuses
IELTS Preparation – Episode 24 – Perfect siesta
IELTS Preparation – Episode 25 – Copyright
IELTS Preparation – Episode 26 – Archaeology
Những điều cơ bản bạn cần biết về IELTS
IELTS Preparation Series 2 – Introduction
IELTS Preparation Series 2 – Episode 1 – Eye Testing
IELTS Preparation Series 2 – Episode 2 – Ginseng
IELTS Preparation Series 2 – Episode 3 – Jarrah Forest
IELTS Preparation Series 2 – Episode 4 – Clouds
IELTS Preparation Series 2 – Episode 5 – Virtual Doctor
IELTS Preparation Series 2 – Episode 6 – Lasers
IELTS Preparation Series 2 – Episode 7 – Mars
IELTS Preparation Series 2 – Episode 8 – Air Archive
IELTS Preparation Series 2 – Episode 9 – Whale Sharks
IELTS Preparation Series 2 – Episode 10 – Durians
IELTS Preparation Series 2 – Episode 11 – Mangroves
IELTS Preparation Series 2 – Episode 12 – Cane Toads
IELTS Preparation Series 2 – Episode 13 – Welding
IELTS Preparation Series 2 – Episode 14 – Termites
IELTS Preparation Series 2 – Episode 15– Astronomer
IELTS Preparation Series 2 – Episode 16 – Glass Artist
IELTS Preparation Series 2 – Episode 17 – Naturopathic Medicine
IELTS Preparation Series 2 – Episode 18 – Outback Tourism
IELTS Preparation Series 2 – Episode 19 – Old Trees
IELTS Preparation Series 2 – Episode 20 – Zoos
IELTS Preparation Series 2 – Episode 21 – Health
IELTS Preparation Series 2 – Episode 22 – Phonics
IELTS Preparation Series 2 – Episode 23 – Eco-systems
IELTS Preparation Series 2 – Episode 24 – New Training
IELTS Preparation Series 2 – Episode 25 – Academic Writing
IELTS Preparation Series 2 – Episode 26 – General Task Writing
IELTS Preparation Series 3 – Introduction 
IELTS Preparation Series 3 – Episode 1 – IELTS Assessment Criteria
IELTS Preparation Series 3 – Episode 2 – Writing Task Response
IELTS Preparation Series 3 – Episode 3 – Cohesion & Coherence in Writing
IELTS Preparation Series 3 – Episode 4 – Sentence Types
IELTS Preparation Series 3 – Episode 5 – Vocabulary Range
IELTS Preparation Series 3 – Episode 6 – Question Tasks and Topics in Writing
IELTS Preparation Series 3 – Episode 7 – The Speaking Test
ELTS Preparation Series 3 – Episode 8 – Speaking Fluently
ELTS Preparation Series 3 – Episode 9 – Speaking Coherently
ELTS Preparation Series 3 – Episode 10 – Vocabulary for Speaking
ELTS Preparation Series 3 – Episode 11 – Grammatical Range in the Speaking Test
ELTS Preparation Series 3 – Episode 12 – Intonation
ELTS Preparation Series 3 – Episode 13 – Reading Skills and Question Types
IELTS Preparation Series 3 – Episode 14 – General Training Reading
IELTS Preparation Series 3 – Episode 15 – Listening for Signpost Words
IELTS Preparation Series 3 – Episode 16 – Listening for Numbers
IELTS Preparation Series 3 – Episode 17 – Talking about Festivals & Celebrations
IELTS Preparation Series 3 – Episode 18 – Labelling & Describing an Object
IELTS Preparation Series 3 – Episode 19 – Labelling a Flow Chart
IELTS Preparation Series 3 – Episode 20 – Giving Examples
IELTS Preparation Series 3 – Episode 21 – Talking About the Family
IELTS Preparation Series 3 – Episode 22 – Talking About Holidays and Leisure Time
IELTS Preparation Series 3 – Episode 23 – Talking About Food
IELTS Preparation Series 3 – Episode 24 – Word Formation
IELTS Preparation Series 3 – Episode 25 – Grammar Checklist
IELTS Preparation Series 3 – Episode 26 – Giving Advice

 

V. Học tiếng Anh thương mại – Business English

Business English – Episode 1: Pleased to meet you
Business English – Episode 2: Why don’t you join us?
Business English – Episode 3: Getting Acquainted
Business English – Episode 4: Any other business?
Business English – Episode 5: Hear! Hear! 
Business English – Episode 6: What are the options?
Business English – Episode 7: A report on progress
Business English – Episode 8: Graphs and trends

 

 

VI. Học tiếng Anh qua các video của TED

Học tiếng Anh qua các video của TED
Học tiếng Anh qua TED: English mania
Học tiếng Anh qua TED: Write your story, change history – Brad Meltzer 
Học tiếng Anh qua Ted: Questions no one knows the answers to – Chris Anderson
Học tiếng Anh qua Ted: How great leaders inspire action
Học tiếng Anh qua Ted: Why you will fail to have a great career
Học tiếng Anh qua Ted: Less stuff, more happiness
Học tiếng Anh qua TED: What it takes to be a great leader

 

hoctienganhquavideo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here