Các bài học luyện nghe mới nhất

Trong phần luyện nghe tiếng Anh dưới đây, bạn sẽ được học theo 2 giáo trình luyện nghe chuẩn với Các bài học luyện nghe giao tiếp tiếng Anh (57 bài học). Bạn có thể chọn từ bài học luyện nghe theo thứ tự từ 1 đến 57 tại đây.

Bạn cũng có thể học nghe với các bài học nghe tiếng Anh cơ bản chương trình Headway tại đây
Để học nghe tiếng Anh một cách hiệu quả, bạn xem thêm Một số bài học về bí quyết Luyện nghe tiếng Anh

CÁC BÀI LUYỆN NGHE MỚI NHẤT

Học tiếng Anh qua bài hát: Trouble Is A Friend

Trouble Is A Friend Trouble will find you no mater where you go, oh oh. No Matter if you're fast no matter if you're slow, oh...

5 câu hỏi để bắt đầu cuộc hội thoại

Để bắt đầu cuộc hội thoại thông thường chúng ta sẽ sử dụng 5 câu dưới đây: - What is your name? (Tên bạn là...

Các bài học luyện nghe tiếng Anh

Các bài học luyện nghe mới nhất Trong phần luyện nghe tiếng Anh dưới đây, bạn sẽ được học theo 2 giáo trình luyện nghe...

Làm sao để Nghe – Nói lưu loát?

Tienganhonline.net: Làm sao để Nghe - Nói lưu loát? Phần 1: NÓI: Phải “nạp” đủ lượng câu đối đáp Small Talk. Đó là những câu giao tiếp cực...

Để học tốt tiếng Anh

  Tienganh360: Các bạn hãy cùng tham khảo cách học tiếng Anh lý tưởng này nhé!   Listening: Tôi thường xuyên nghe đài BBC. Siêng nữa thì thu...

I. Những bí quyết luyện nghe tiếng Anh

11 podcast luyện nghe tiếng Anh tốt nhất
Làm thế nào để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh
Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: A Dime A Dozen
Học thành ngữ tiếng Anh trong một phút: Gets on your nerves
Luyện nghe Tiếng Anh – phương pháp Nghe Ngấm Deep Listening
Bí quyết để trở thành người nghe thông minh
Để học tốt tiếng Anh
Làm sao để Nghe – Nói lưu loát?

 

II. Các bài luyện nghe tiếng Anh giao tiếp

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 1
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 2
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 3
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 4
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 5
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 6
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 7
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 8
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 9
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 10
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 11
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 12
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 13
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 14
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 15
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 16
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 17
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 18
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 19
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 20
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 21
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 22
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 23
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 24
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 25
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 26
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 27
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 28
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 30
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 31
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 32
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 33
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 34
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 35
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 36
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 37
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 38
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 39
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 40
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 41
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 42
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 43
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 44
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 45
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 46
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 47
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 48
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 49
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 50
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 51
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 52
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 53
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 54
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 55
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 56
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản – Unit 57

 

III. Các bài học luyện nghe tiếng Anh cơ bản Headway

Headway Level A – Lesson 01: Hello-Chào hỏi
Headway Level A – Lesson 02: People
Headway Level A Lesson 03: Work – Làm việc
Headway Level A – Lesson 04: Free Time – Thời gian rảnh rỗi
Headway Level A – Lesson 05: Places
Headway Level A – Lesson 06: What can you do?
Headway Level A – Lesson 07: Then And Now
Headway Level A – Lesson 08: How Things Begin?
Headway Level A – Lesson 09: Food And Drink
Headway Level A – Lesson 10: Describing Places
Headway Level A – Lesson 11 : Describing People
Headway Level A – Lesson 12: Planning The Future
Headway Level A – Lesson 13: Did you know that?
Headway Level A – Lesson 14: In My Life
Headway Level A – Lesson 15: Thank You and Goodbye

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here