Bài test GMAT online

GMAT (Graduate Management Admission Test) là kỳ thi chuẩn mực được sử dụng khắp nơi trên thế giới để đánh giá trình độ của ứng viên vào các chương trình đào tạo bậc cao ở lĩnh vực kinh doanh và quản trị. Được chấp nhận bởi các trường kinh doanh trên toàn cầu, GMAT là một công cụ để giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp, có mức lương cao hơn, cơ hội tốt hơn.

Bài thi GMAT gồm 4 phần: Analytical Writing Assessment, Intergrated Reasoning, Quantitative và Verbal. Tổng thời gian là 3h30 phút.
Phần Analytical Writing Assessment: 30 phút, gồm 1 topic. Đánh giá khả năng phân tích phê bình.
Phần Intergrated Reasoning: 30 phút, gồm 12 câu hỏi về: Lý luận đa nguồn, Giải thích đồ họa, Phân tích 2 phần, Phân tích bảng.
Phần Quantitative: 75 phút, gồm 37 câu hỏi. Đánh giá khả năng toán, kỹ năng lý luận định lượng, giải lượng tính và số liệu ký đồ.
Phần Verbal: 75 phút, gồm 41 câu hỏi. Đánh giá kỹ năng đọc hiểu tài liệu, đánh giá và sửa lỗi văn bản cho đúng với tiêu chuẩn Anh ngữ và ý nghĩa của bài viết.

Bạn hãy bấm nút Press to Start để bắt đầu bài thi!

Kinh nghiệm làm bài thi GMAT

Khi làm bài thi GMAT, bạn cần chú ý đến yếu tố thời gian, cần bố trí thời gian hợp lý cho tất cả các câu hỏi.
Trong khi làm phần Verbal (Ngôn ngữ) và Quantitative (Toán định lượng), bạn có thể sử dụng công cụ Trợ giúp (Help) bất kỳ lúc nào trong khi làm bài. Nhưng thời gian sử dụng công cụ Trợ giúp cũng sẽ bị tính giờ cho phần thi đó. Do vậy, bạn phải hết sức chú ý.

Chúc bạn làm tốt bài thi GMAT và giành điểm cao nhất có thể!