Trong bài học ngày hôm nay của tienganh360.com, chúng ta sẽ học cách yêu cầu ai đó làm một chuyện gì cho mình và cách đề nghị khi mình muốn giúp ai đó. Những mẫu đối thoại dùng thời hiện tại hoàn thành.  

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio::

 

      http://english07.com/english-GT/everyday-english/file/giaotrinh/everyday/9.mp3

 

Part 1 – THE DIALOGUES (đối thoại)

John Hardie vừa mới tới Melbourne và ông muốn thuê một buồng ở khách sạn. Bài hội thoại

giữa ông Hardie và cô tiếp viên ở khách sạn được chia làm ba phần.

Dialogue 1:

RECEPTIONIST: Good afternoon, Sir. May I help you?

Mr. HARDIE: Yes, I’d like a room, please.

RECEPTIONIST: Have you got a booking?

Mr. HARDIE: No, I haven’t.

RECEPTIONIST: Well, just a moment, please. I’ve got a single room with bath.

Mr. HARDIE: That’s fine.

RECEPTIONIST: May I have your name, please?

Mr. HARDIE: Hardie, John Hardie… H-A-R-D-I-E.

Mr. HARDIE: Sure.

RECEPTIONIST: And would you mind printing in block letters?

Mr. HARDIE: All right. There you are.

RECEPTIONIST: Thank you. And would you mind signing your name please, Mr

Hardie?

Mr. HARDIE: Certainly.

Dialogue 2:

Ông Hardie nhờ cô tiếp viên nói cho biết ở đâu bán quà lưu niệm địa phương.

RECEPTIONIST: Good morning. May I help you?

Mr. HARDIE: Yes, I want to get some souvenirs. Where should I go?

RECEPTIONIST: Try the big department stores in Bourke Street.

Mr. HARDIE: Bourke Street, eh? How do I get there?

RECEPTIONIST: You can catch a bus outside the hotel.

Dialogue 3:

Ông Hardie nói chuyện với người lái xe tắc-xi trên đường đi về khách sạn. Ông là người thuộc

bang Queensland, một bang nằm ở phía bắc Australia nổi tiếng về du lịch vì khí hậu tốt. Người

lái xe tắc-xi cũng là người thuộc bang Queensland và là người hay nói.

Mr. HARDIE: Travelodge, please.

DRIVER: Right. Are you staying at the Travelodge?

Mr. HARDIE: Yes.

DRIVER: How long have you been in Melbourne?

Mr. HARDIE: Since Monday… Hey! Look out!

DRIVER: Hm… and where are you from?

Mr. HARDIE: Queensland.

DRIVER: Queensland, eh? Me, too! Great place, Queensland… great weather…

Mr. HARDIE: Look out! Would you mind stopping here, please?

DRIVER: Great beaches in Queensland, too…

Mr. HARDIE: Would you stop here, please?

DRIVER: Great food…

Mr. HARDIE: Driver, stop here!

DRIVER: This isn’t the Travelodge.

Mr. HARDIE: I know. I suddenly feel like walking to the hotel. How much is that?

Part 2 – VOCABULARY (từ vựng)

block letters

chữ in

a department store

cửa hàng bách hóa

a form

tờ khai

Madam

(a formal way of addressing a woman)

(cách gọi trang trọng khi nói chuyện với

phái nữ)

Sir

(a formal way of addressing a man)

Ông, ngài

(cách gọi trang trọng khi nói chuyện với

phái nam)

Queensland

tiểu bang ở phía bắc Australia.

a registration card

phiếu đăng ký

a single room with bath

(Commonly used in tourism)

phòng đơn với buồng tắm*

(Từ này thường được dùng trong ngành du

lịch.)

a souvenir

vật kỷ niệm

a taxi

xe tắc-xi

fill…in

điền vào

look at…

nhìn, ngắm, xem xét

print in block letters

viết bằng chữ in

Outside

phía ngoài, bên ngoài

catch a bus

đi bằng ô-tô buýt

Have you got a booking?

Ông/bà đã đặt phòng trước chưa ạ ?

How do I get there?

Làm thế nào tôi tới đó được?

I suddenly feel like walking

Bỗng dưng tôi cảm thấy muốn đi bộ.

Just a moment

Xin chờ cho một chút.

Look out!

Hãy cẩn thận!

May I help you?

Ông/bà cần gì ạ ?

Try the big department store.

Hãy thử tới các cửa hàng bách hóa lớn.

Where are you from?

Ông/bà từ đâu tới ạ ?

Where should I go?

Thế tôi nên đi đâu?

Would you mind signing your name?

Đề nghị ông/bà ký tên?

Part 3 – LESSON (bài học)

1. Polite ways to ask someone to do something for you (mẫu câu lịch sự dùng khi

đề nghị ai giúp mình làm một việc gì.)

May I have your name, please? • Yes.

• Certainly.

Would you sign here, please? • Yes.

• Sure.

Would you mind signing here, please? • No.

• Not at all.

• Certainly.

• All right.

Do you mind helping me? • No.

• Not at all.

• O.K.

Xin bạn chú ý đến những cách đề nghị dưới đây:

Would you + verb…? Làm ơn…

Một mẫu câu đề nghị lịch sự dùng khi muốn

nhờ ai giúp mình làm một việc gì.

Would you mind + verb + ing…? Nếu không có gì phiền, xin làm ơn…

Một mẫu câu đề nghị khác – lịch sự hơn

cách nói trước.

Do you mind + verb + ing…? Nếu không có gì phiền, xin làm ơn…

Một cách nói thông thường khi muốn đặt lời

đề nghị.

Nhìn chung, người ta thường chấp nhận các câu đề nghị kiểu trên. Bởi lẽ người nói thường

biết chắc chắn rằng người nghe sẽ chấp nhận yêu cầu của mình, nếu không họ đã không nói

như vậy. Sau đây là những cách trả lời:

• Of course not

• Certainly not

• Not at all

Không sao.

Để trả lời những câu đề nghị trên khi bạn

đồng ý làm theo lời yêu cầu.

2. Polite ways to offer to help someone (các mẫu câu lịch sự dùng khi muốn giúp đỡ

người khác.)

Can I give you a hand? Tôi có giúp bạn được không?

(các bạn xem lại bài học số 8)

Ở trong các cửa hàng, chúng ta thường sẽ nghe những câu hỏi và trả lời sau:

May I help you? • Yes, I’m looking for…

• No, thanks. I’m just having a look.

Are you right? • Well, I’m looking for…

• Yes, thanks. I’m just having a look.

3. Talking to strangers in Vietnam (nói chuyện với người lạ ở Việt Nam.)

Bạn có thể hỏi các người nước ngoài câu hỏi sau:

How long have you been in Vietnam? • I’ve been here since July

• I’ve been here for a month

How long have you been là cấu trúc ngữ pháp của thì hiện tại hoàn thành. Như vậy các bạn

cần nhớ, thì hiện tại hoàn thành bao hàm mối liên quan của hành động, từ quá khứ cho tới

hiện tại.

I came here a year ago and I’m still here Tôi đến đây năm ngoái và ở lại cho đến

bây giờ.

I’ve been here for a year. Tôi ở đây được một năm rồi.

I’ve been here since last year. Tôi ở đây từ năm ngoái (đến bây giờ)

Chú ý:

Since chỉ rõ hành động được bắt đầu tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ và tiếp tục diễn ra

cho tới hiện tại.

For chỉ rõ thời gian là bao lâu.

4. Conversation devices (những câu đệm trong đối thoại)

Những câu trả lời sau có nhiều nghĩa tùy theo ngữ cảnh

Sure.

• Vâng.

• Được, tôi đồng ý.

• Đúng vậy.

• Tôi hiểu.

All right.

• Vâng, tôi đồng ý.

• Thế cũng được.

There you are.

• Xong rồi đấy.

• Tôi vừa làm xong.

• Tôi vừa làm xong việc mà bạn nhờ

tôi.

Part 4 – PRONUNCIATION (cách phát âm)

Trong bài học qua Đài, các bạn sẽ nghe John Hardie đánh vần tên họ ông ấy như sau:

John Hardie, H-A-R-D-I-E

John  là tên gọi.

Các bạn tập đọc các âm sau. Hai cụm từ chỉ thời gian. Xin các bạn đọc theo cách phiên âm

quốc tế được viết ở trong ngoặc vuông .

For two years

For a long time

Trong tiếng Anh, khi từ for đứng trước một từ được bắt đầu bằng một phụ âm thì âm  của từ

for sẽ không được phát âm. Chẳng hạn như trong câu . Thế nhưng, khi từ đó

đứng trước một từ được bắt đầu bằng một nguyên âm thì âm  sẽ được đọc. Thí dụ như câu 

Kết thúc bài học.


>>> Mởi các bạn xem tiếp Bài 10: Các đọc số thông thường

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here