Hỏi ý kiến của ai đó và đưa ra ý kiến của mình là chuyện không thể thiếu trong giao thiệp. Bạn sẽ học cách dò hỏi và phát biểu sao cho lịch sự và tế nhị thông qua bài học ngày hôm nay của tienganh360.com.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio::

 

      http://english07.com/english-GT/everyday-english/file/giaotrinh/everyday/6.mp3

 

Part 1 – THE DIALOGUE (đối thoại)

Lawrie Bruce phỏng vấn hai người sống gần khách sạn Bridge ở một khu dân cư. Khách sạn Bridge có một ban nhạc thường chơi vào buổi tối. Một số người dân ở gần đó thích ban nhạc, nhưng một số lại không thích sự ồn ào. Bài đối thoại được chia làm ba đoạn.

Dialogue 1:

LAWRIE: We’re talking about live music at the Bridge Hotel. Meg, what do you think of live music at the Bridge Hotel?

MEG: Well, in my opinion, it’s the wrong place for live music.

LAWRIE: Why is that?

MEG: The hotel’s in a residential area.

LAWRIE: Paul, how do you feel about this?

PAUL: If you want my opnion, I think Meg is reacting too strongly. Many people in the area need somewhere to go. They like the music at the Bridge Hotel.

LAWRIE: But rock’n roll’s noisy, isn’t it?

MEG: Right!

PAUL: That’s true, but the band stops at ten o’clock.

MEG: But it’s very noisy till then.

LAWRIE: Well thank you Meg and Paul for giving us your views.

Part 2 – VOCABULARY (từ vựng)

a supermarket

Siêu thị

a band

dàn nhạc, ban nhạc

a residential area

khu dân cư

react

phản ứng

stop (it)

ngừng, nghỉ

talk about

nói về, bàn về

use

dùng, sử dụng

awful

kinh khủng

better-known

nhiều người biết tới

dull

buồn tẻ, chán ngắt

live

sống

noisy

ầm ĩ, ồn ào.

true

thật, thực, đúng.

somewhere to go

nơi nào đó để đi

strongly

mạnh mẽ

they’ve both good

Cả hai đều tốt

till then

cho tới lúc đó, tới tận lúc đó

Which is better?

Cái nào tốt hơn?

Why is that?

Tại sao lại như vậy?

the wrong place for…

Không đúng chỗ cho…

Part 3 – LESSON (bài học)

1. Asking for someone’s opinion (hỏi ý kiến của người khác)

What do you think about/of it?

Bạn nghĩ thế nào về nó?

What’s your opinion?

Ý kiến của bạn thế nào?

How do you feel about it?

Bạn cảm thấy thế nào?

What do you think?

Bạn nghĩ thế nào?

What’re your views on it?

Ý kiến của bạn thế nào về nó?

2. Giving an opinion (đưa ra một ý kiến)

It’s good

Nó tốt

I think it’s good

Tôi nghĩ là nó tốt

In my opinion

Theo ý kiến của tôi

If you want my opinion

Nếu bạn muốn biết ý kiến của tôi

3. Agreeing (đồng ý)

I agree

Tôi đồng ý

I think so too

Tôi cũng nghĩ vậy

4. Disagreeing (không đồng ý)

I don’t agree

Tôi không đồng ý

I disagree

Tôi không đồng ý

I don’t think so

Tôi không nghĩ vậy

Part 3 – THE LESSON (bài học)

Trong phần từ vựng, các bạn có thể thấy nhiều cách hỏi ý kiến cũng như đưa ra ý kiến tán thành hoặc không tán thành với ý kiến của người khác. Trong bài học qua Đài, các bạn sẽ nghe June và Lawrie nói chuyện về âm nhạc. Lawrie đề nghị June cho biết ý kiến nhận xét, và June sẽ dùng các mẫu câu ở trong phần từ vựng để trả lời Lawrie. Thí dụ như:

LAWRIE: What do you think of ‘Click Go The Shears’?

JUNE: It’s good.

LAWRIE: What do you think of ‘Waltzing Matilda’?

JUNE: I think it’s good too.

LAWRIE: Which is better? What’s your opinion?

JUNE: ‘Waltzing Matilda’. It’s better known.

LAWRIE: What do you think of this version?

JUNE: I think it’s very nice.

LAWRIE: What about this version?

JUNE: I think it’s dull.

Khi ai đưa ra câu hỏi và muốn nghe người đối thoại trả lời cho câu hỏi đó thì người đối thoại có thể nói.

I don’t think so

Tôi không nghĩ vậy

Yes, I agree Vâng tôi đồng ý

I think so Vâng tôi đồng ý

Hay:

I don’t agree Tôi không đồng ý

I disagree Tôi không đồng ý

I don’t think so Tôi không nghĩ vậy

Chú ý : Trong tiếng Anh chúng ta nói: “No, I don’t think so.” Nhưng trong tiếng Việt, chúng ta có thể nói: “No, I don’t think so” hoặc “Yes, I don’t think so.”

Part 4 – PRONUNCIATION (cách phát âm)

Luyện đọc các âm nối (ở trong ngoặc vuông)

I agree

My opinion

Your opinion

Sự nối vần giữa phụ âm cuối cùng của một từ với một nguyên âm đứng sau nó. Ví dụ:

I don’t agree

Part 5 – THE SONGS (bài hát)

Trong bài học qua Đài, bạn sẽ nghe hai bài hát. Hai bài hát này là hai bài dân ca Australia quen thuộc. Tiếng kéo xén lông cừu và Waltzing Matilda.

CLICK GO THE SHEARS

Click go the shears, boys,

Click, Click, Click!

Wide is his blow and his hand move quick.

The ringers look around and is beaten by a blow,

And curses the old snagger with a bare-bellied yoe.

WALTZING MATILDA

Waltzing Matilda, waltzing Matilda,

You’ll come a-waltzing Matilda with me,

Anh he sang as he watched and waited till his billy boiled,

You’ll come a-waltzing Matilda, with me.

Kết thúc bài học.

>>> Mời các bạn xem tiếp Bài 7: Hỏi thăm đường

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here